Lidgelden

Het lidgeld kan u vanaf nu aanbetalen.
De tarieven van 2022 blijven ook gelden in 2023:

Individueel lidmaatschap: € 12,00
Lidmaatschap koppel: € 18,00
Steunend lid: € 30,00 (maar meer mag natuurlijk ook)
Steunend koppel: € 45,00 (maar meer mag natuurlijk ook)

Te storten op het rekeningnummer BE65 7512 1153 3596 van de vzw Grafzerkje met vermelding ‘lidmaatschap 2023’

Het lidmaatschap is geldig tot 31/12/2023

Leden krijgen op alle activiteiten van vzw Grafzerkje korting. Ook de tweemaandelijkse nieuwsbrief ontvangt u automatisch in uw digitale postbus. Wenst u de nieuwsbrief op papier in uw gewone postbus te ontvangen? Dat kan mits een meerprijs boven op het lidgeld!

Nieuwe leden worden verzocht om, naast betaling van het lidgeld, hun voor de vzw noodzakelijke gegevens (naam of namen, adres, e-mail, telefoonnummers…) kenbaar te maken aan [email protected] .

We verzorgen op uw vraag graag een gedrukte papieren versie voor u (zwart-wit en afgewerkt als tijdschrift) mits: € 30,00/jaar voor ontvangst in België (verzending inbegrepen) € 35,00/jaar indien buiten België (verzending inbegrepen) Te storten op het rekeningnummer BE65 7512 1153 3596 (vzw Grafzerkje) met vermelding ‘nieuwsbrief 2023’

Programma 2023 zie zeker ook "AGENDA"Donderdag 8 juni (15u): bezoek aan crematorium Kortrijk

Zomermaanden juli/augustus: Zomerzoektocht (bestemming blijft nog even een verrassing)

Zaterdag 7 oktober (14u): Ukkel: Begraafplaats Dieweg

Donderdag 9 november (19u30) ONLINE lezing English Garden Cemetery, Grave-diggers door dr. Helen Frisby (Visiting Research Fellow, Centre for Death & Society, University of Bath) (lezing in het Engels)

Zaterdag 9 december (14u) Antwerpen: bezoek aan de grafmonumenten in de Sint Carolus Borromeus kerk te Antwerpen