Lidmaatschap 2018

Lidgeld voor vzw Grafzerkje voor 2018 kan vanaf nu aanbetaald worden:
individueel lidmaatschap: € 12 
lidmaatschap koppel: € 18
steunende leden betalen € 30 maar meer mag natuurlijk ook

U kunt nu lid worden tot eind 2018 door volgend bedrag te storten op 736-0010440-28 (BE37 7360 0104 4028):
Nederlandse vrienden kunnen hun lidmaatschap aanbetalen ofwel mits de vermelding van volgende BIC: KRED BEBB en IBN: BE37 7360 0104 4028 ofwel stuurt u een briefje of e-mail naar [email protected] en vermeldt het bedrag dat u naar zijn rekening hebt overgemaakt. U maakt het bedrag over op rekeningnummer NL19RABO0179966723 ten name van P.P.C. Vernimmen, Snelliusstraat 47c, 2517 RH Den Haag, onder vermelding van "vzw Grafzerkje".
Het bestuur.