Lidmaatschap 2022

Het lidgeld kan u vanaf nu aanbetalen, de tarieven van 2021 gelden ook in 2022:
  
Individueel lidmaatschap:       € 12,00
Lidmaatschap koppel:            € 18,00
Steunend lid:                          € 30,00  (maar meer mag natuurlijk ook)
Steunend koppel:                   € 45,00  (maar meer mag natuurlijk ook)
 
Te storten op het rekeningnummer BE65 7512 1153 3596 (vzw Grafzerkje) met vermelding ‘lidmaatschap 2022’
 
Voor nieuwe leden of leden die verhuisden:
graag
 uw gegevens (naam, voornaam, volledig adres, e-mail adres en tel.nrs)  mailen naar Frans Van de Vondel, verantwoordelijk voor Inschrijvingen & Ledenbeheer.
[email protected]
gsm: 0473/264 998

Het lidmaatschap is geldig tot 31/12/2022
  

In ruil krijgt u :

- Kortng bij alle actviteiten van onze vzw
 
- De tweemaandelijkse nieuwsbrief
 
- Begeleiding bij het opnemen van peterschappen en bruiklenen of andere     funeraire vragen  
 
- Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering


Wenst u de nieuwsbrief op papier  in uw gewone postbus te ontvangen? Dat kan mits meerprijs !
Naast uw lidgeld  verzorgen we op uw vraag graag een gedrukte papieren versie voor u (zwart-wit, afgewerkt als tijdschrift) voor: 
 
€ 25,00/jaar voor ontvangst in België (verzending inbegrepen)
€ 30,00/jaar voor ontvangst buiten België (verzending inbegrepen)
Voor meer informatie kan U zich wenden tot [email protected] of één van onze bestuursleden:
Hier zijn ook alle vragen welkom in verband met DE NIEUWSBRIEF 

Tamara Ingels (voorzitter) 
[email protected]
 gsm.: 0478/22.26.66

Frans Van de Vondel (inschrijvingen lidmaatschap)
[email protected]
tel.: 03/449 92 37 of gsm.: 0473/264 998

Nieuwe leden (en verhuizende leden) zeer graag
een mailtje naar Frans Vandevondel
Doel: een juist geschreven e-mail adres
 
Veerle Audenaert (penningmeester)
[email protected]
 
Brigitte Schorrewegen (secretaris)
[email protected]

Mark Sweertvaegher (website en graftrommels)
[email protected]

Lin Verbeemen (redactie nieuwsbrief)
[email protected]


Nederlandse leden kunnen hun lidmaatschap overschrijven naar de bankrekening van vzw Grafzerkje met IBAN: BE37 7360 0104 4028  (en BIC: KRED BEBB)
of
Werkt u liever met een Nederlandse overschrijving? Dan maakt u het bedrag over op rekeningnummer NL19RABO0179966723 ten name van P.P.C. Vernimmen, Snelliusstraat 47c, 2517 RH Den Haag, onder vermelding van "vzw Grafzerkje". Geef na de aanbetaling dan wel een seintje aan [email protected], met vermelding van het bedrag dat u naar zijn rekening hebt overgemaakt.
 
 
We danken u alvast bij voorbaat voor uw steun .
 
Met vriendelijke groeten,

Het bestuursteam van vzw Grafzerkje
 
 
vzw Grafzerkje
Schrieksesteenweg 113
2580 Putte
www.grafzerkje.be
[email protected]