WIE ZIJN WIJ ?

Grafzerkje

Grafzerkje vzw kwam in 2001 tot stand vanuit een diverse groep mensen met een passie voor alles wat funerair erfgoed aanbelangt. Onder de leden en bestuursleden (samen meer dan 200) bevinden zich een grote groep uiterst gedreven lokale actoren en vrijwilligers die zich reeds jarenlang inzetten voor het behoud van funeraire parels in Vlaanderen.  De vzw tracht dit te realiseren vanuit een brede en  interdisciplinaire kijk op funerair erfgoed.
 
Concreet organiseert de vzw voor leden en niet-leden op zeer regelmatige basis bezoeken aan tal van funeraire locaties in binnen- en buitenland. Potentiële peters en meters van grafmonumenten kunnen bij de vzw terecht voor advies en beperkte projectmatige onderhoudspremies voor graven in peterschap. 

 
 

Werkgroepen

De vzw heeft werkgroepen die zich inzetten voor specifieke thema’s. 
Sinds maart 2015 werd binnen de vzw met een aparte werkgroep een traject boven de doopvont gehouden voor het samenbrengen van expertise rond de conserveringsproblematiek van graftrommels. Concreet werkt deze groep, onder leiding van Lin Verbeemen, momenteel met de graftrommels uit Hallaar (Heist-op-den-Berg), deze kennis wordt regelmatig en op diverse momenten en manieren met een publiek van experten en geïnteresseerden gedeeld. 
Sinds 2019 = Archief Jaak Nijssen
Al vele jaren zetten vrijwilligers zich verder ook in om een online inventaris (met historiek, beschrijving, plaatsindicatoren en foto’s) samen te stellen voor de Antwerpse begraafplaatsen. Dit is te vinden op www. schoonselhof.be. Hier zijn ondertussen al meer dan 5500 grafmonumenten in opgenomen. 
 

Onze bestuurders

Veerle Audenaert (penningmeester)
Tamara Ingels (voorzitter)
Brigitte Schorrewegen (secretaris)
Mark Sweertvaegher (websitebeheerder)
Patrick Van den Nieuwenhof (ondervoorzitter)
Frans Van de Vondel (ledenwerking)

www.grafzerkje.be

[email protected]

- Organiseert regelmatg geleide bezoeken aan begraafplaatsen
  en tentoonstellingen met een funerair thema
 
- Zet funerair erfgoed en het behoud ervan centraal
 
- Geeft een tweemaandelijkse nieuwsbrief uit, die de actualiteit
  en het brede spectrum van funerair erfgoed in de kijker zet
 
- Promoot peterschap en bruikleen van historisch waardevolle
  grafmonumenten
 
- Werkt createf en constructef samen met diverse partners

Naast ons jaarprogramma

bieden we doorheen het jaar nog enkele andere actviteiten aan, in samenwerking met externe partners
 
 
In 2020 ontwikkelde vzw Grafzerkje een aanbod voor de begraafplaats Schoonselhof te Antwerpen.
Hou ook hiervoor onze webstek  en nieuwsbrief in het oog voor verdere updates!
 
 

Vzw Grafzerkje ondersteund binnen zijn werking diversewerkgroepen waarin tal van vrijwilligers actef zijn:
 
- Werkgroep Graftrommels en kransendozen

- Werkgroep Archief Jaak Nyssen

- Werkgroep Schoonselhof

Heb je zin om als vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken?
Neem dan zeker contact op!