WIE ZIJN WIJ ?

Grafzerkje

Grafzerkje vzw kwam in 2001 tot stand vanuit een diverse groep mensen met een passie voor alles wat funerair erfgoed aanbelangt. Onder de leden en bestuursleden (samen meer dan 200) bevinden zich een grote groep uiterst gedreven lokale actoren en vrijwilligers die zich reeds jarenlang inzetten voor het behoud van funeraire parels in Vlaanderen.  De vzw tracht dit te realiseren vanuit een brede en  interdisciplinaire kijk op funerair erfgoed.
 
Concreet organiseert de vzw voor leden en niet-leden op zeer regelmatige basis bezoeken aan tal van funeraire locaties in binnen- en buitenland. Potentiële peters en meters van grafmonumenten kunnen bij de vzw terecht voor advies en beperkte projectmatige onderhoudspremies voor graven in peterschap. 
 

Werkgroepen

De vzw heeft werkgroepen die zich inzetten voor specifieke thema’s. 
Sinds maart 2015 werd binnen de vzw met een aparte werkgroep een traject boven de doopvont gehouden voor het samenbrengen van expertise rond de restauratieproblematiek van graftrommels. Concreet werkt deze groep, onder leiding van Lin Verbeemen, momenteel met de graftrommels uit Hallaar (Heist-op-den-Berg), deze kennis wordt regelmatig en op diverse momenten en manieren met een publiek van experten en geïnteresseerden gedeeld. 
Sinds 2019 = Archief Jaak Nijssen
Al vele jaren zetten vrijwilligers zich verder ook in om een online inventaris (met historiek, beschrijving, plaatsindicatoren en foto’s) samen te stellen voor de Antwerpse begraafplaatsen. Dit is te vinden op www. schoonselhof.be. Hier zijn ondertussen al meer dan 5500 grafmonumenten in opgenomen.