Herrebrandt Jozef

Antwerpen 16 - 2 - 1886 /11 - 10 – 1942

In het kader van de volledige restauratie van de eilandjes AB en CD heeft ons lid Christiaan Ketele zich ingezet om ook het grafmonument voor Jozef Herrebrandt op te kuisen. Een boom werd verwijderd en het grafmonument werd opgevoegd.
Jozef Herrebrandt was beschermer van de liefdadigheidsinstelling "Een dagje buiten". Herrebrandt was waterklerk, groothandelaar in kolen, scheepseigenaar en expert bij de Handelsrechtbank. Hij was erevoorzitter van de Geuzenbond "Haalt ze boven". Jozef Herrebrandt was gemeente- en provincieraadlid. Tijdens W.O. I stond hij in de bres. Zijn schip "Albert" moest in Luik kolen innemen. In plaats van de volle tonnenmaat, 305 ton, te laden werden slechts 160 ton ingenomen. De overgebleven ruimte werd door 26 personen bezet die wachtten om naar het front vervoert te worden. Herrebrandt zorgde ervoor dat ze naar Antwerpen konden door hen tussen de kolen te verschuilen. Tijdens de reis moesten ze zelf over Nederlands grondgebied varen. Enkele meters voorbij de Duitse grens werden de luiken geopend en verschenen de 26 op het dek. De Belgische vlag werd in de mast geheven en het Vaderlands lied werd gespeeld. Herrebrandt vond het wijselijk enige tijd geen soortgelijke acties meer te ondernemen.

Het grafmonument voor Jozef Herrebrandt bevindt zich op het eilandje CD.