Goetschalckx Constant

Ekeren 7 - 7 - 1863 /Antwerpen 13 - 12 – 1923

In het kader van de volledige restauratie van de eilandjes AB en CD heeft ons lid Christiaan Ketele zich ingezet om ook het grafmonument voor Constant Goetschalckx op te kuisen. Het grafmonument werd grondig opgevoegd.
Constant Goetschalckx was socialistisch schepen van de stad Antwerpen.

Het grafmonument voor Constant Goetschalckx bevindt zich op het eilandje AB.