Fasting - Spans

De concessie van het grafmonument voor Fasting - Spans werd op 18 De concessie van het grafmonument voor Fasting - Spans werd op 18 augustus 2004 door Willy Cornelissens overgenomen. De nabestaanden hebben aan Grafzerkje een schriftelijke toelating tot overname nagelaten. De verwaarlozing werd tenietgedaan. Leen Otte nam het peterschap over en in oktober 2015 werd het grondig gereinigd door haar..

De familie Fasting, afkomstig uit Denemarken, woonde in Berchem en diende in de Eerste Wereldoorlog uit België te vluchten. In 1937 bezat de familie een bedrijf in Den Haag. Op het Schoonselhof ligt enkel Sofia Albers begraven dewelke op 69 jarige leeftijd op 27-1-1907 is overleden. De grafconcessie werd destijds door Karl Willem Fasting, Hans Hinrich Fasting en Fritz Fasting aangevraagd.

Karl Willem Fasting, geboren op 27-7-1909, emigreerde naar São Paulo (Brazilië) en werd aldaar begraven. Hans Hinrich Fasting, geboren op 14-4-1908, verbleef jarenlang in Nederlands Indië. Na de Tweede Wereldoorlog verhuisde hij naar Zwitserland waar hij overleed. Hans Hinrich Fasting werd in Den Haag (Nederland) begraven. Fritz Fasting, geboren op 10-8-1911, emigreerde in 1952 naar Rio de Janeiro (Brazilië). Toen Fritz Fasting wist dat hij binnen afzienbare tijd zou sterven kwam hij terug naar Europa en vestigde zich in Zwitserland. Hij overleed er in 1979 en werd in Kriens begraven.

Het grafmonument voor Fasting - Spans bevindt zich op perk Z1, rij 18. Het bas-reliëf wordt