Dumont Adolf

Borgerhout 20 - 5 - 1861 / Antwerpen 6 - 12 - 1936

Op 9 juni 1997 werd de grafconcessie voor Adolf Dumont door Jacques Buermans overgenomen. Het grafmonument verkeerde in prima staat. Op 12 augustus 2005 werd, dankzij de nieuwe politiecodex, de toestand van de concessie gewijzigd zodat Jacques Buermans in deze concessie begraven kan worden. In november 2005 werden twee plaatsen van de concessie geruimd.

Herbergier Adolf Dumont werd later groothandelaar in kolen en aannemer van bouwwerken. Adolf Dumont zat ook meer dan 25 jaar in de Antwerpse provincieraad.

Het grafmonument voor Adolf Dumont bevindt zich op perk Z1, rij 4. Het werd overgebracht van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats. Het grafmonument bevat een sarcofaag, een pleureuse of treurende vrouwenfiguur en een bronzen borstbeeld van Adolf Dumont. Het borstbeeld werd door beeldhouwer Arthur Pierre vervaardigd. We vinden hier een aantal vrijmetselaarssymbolen. Naast de passer en de winkelhaak treffen we een bijenkorf aan. Naast een symbool voor ijver en werklust betreft het hier eveneens een verwijzing naar de loge "Marnix van Sint-Aldegonde", de eerste ééntalig Nederlands sprekende loge opgericht te Antwerpen in 1890. Marnix van Sint-Aldegonde was de protestantse burgemeester van Antwerpen uit de 16de eeuw. Hij had een scherpe apologie gepubliceerd met als titel "Den Byencorf der Heilige Roomsche Kercke", gericht tegen een pamflet van de Franse kanunnik Gentiaen Hervet. Daarom gebruikt de loge de bijenkorf als symbool.