Conard Gaston - Van den Branden

Antwerpen 6 - 3 - 1864 / 7 - 11 - 1933

De grafconcessie voor Conard - Van den Branden werd op 8 oktober 2004 door Jan Annemans overgenomen. Het grafmonument wordt intussen grondig gereinigd.

Hier liggen Gaston Conard, directeur bij de stedelijke administratie van de stad Antwerpen, en zijn echtgenote Carola Van den Branden, geboren te Merksem op 4 januari 1864 en overleden te Kapellen op 23 augustus 1934.

Het grafmonument Conard - Van den Branden bevindt zich op perk H.