Carlier Alex

Parijs 12 - 2 - 1850 / Antwerpen 4 - 7 - 1909

De grafconcessie voor Alex Carlier werd in augustus 2007 gevoegd, de omheining werd rechtgezet en er werd gesnoeid door ons lid van vzw Grafzerkje Christiaan Ketele. Op een later tijdstip zal het monument nog gereinigd worden.

Het grafmonument is de laatste rustplaats van Alex Carlier, geboren in Parijs op 12 februari 1850 en overleden te Antwerpen op 4 juli 1909. Alex Carlier was koopman. Hij was tevens ondervoorzitter van de Cercle Française en van de Socièté Française de Bienfaissance d' Anvers. Hier liggen ook zijn echtgenote Louise Dassonville (Roubaix 8 - 8 - 1860 / Antwerpen 20 - 4 - 1908) en kinderen Jeanne Carlier (Antwerpen 15 - 4 - 1880 / 25 - 12 - 1944) en Germaine Carlier (Antwerpen 10 - 7 - 1888 / Ligné Sprimont 4 - 4 - 1937). Ook nog Berthe Dassonville (8 - 1 - 1878 / 3 - 3 - 1944), Charles Penninck (Gent 11 - 4 - 1878 / Antwerpen 15 -1 - 1943) en Julien Casters (Antwerpen 17 - 4 - 1878 / Antwerpen 2 - 4 - 1962), stichter van het bedrijf in touwen en koorden dat zijn naam draagt.

Het grafmonument voor de familie Carlier - Dassonville bevindt zich op perk Z1, rij 12.