Bunge Charles Gustave

Amsterdam (NL) 2 - 3 - 1811 / Antwerpen 14 - 1 - 1884

Begin 2006 kreeg de voorzitter van vzw Grafzerkje een telefoontje van de heer Werner Karcher die handelde in naam van de nabestaanden van de familie Bunge die zich in Argentinië bevinden. Zij wilden afzien van het onderhoud én van de concessie. De heer Karcher contacteerde onze vzw Grafzerkje omdat hij dacht dat wij iemand konden zoeken om de grafconcessie én het onderhoud, dat door één van de omliggende bloemisten gedaan werd, over te nemen. We namen contact met het Instituut Born-Bunge met het verzoek eens te onderzoeken of dit wereldwijd bekend concern de concessie én het onderhoud niet op zich kon nemen. Eind juni deelde men mede dat er geen interesse was. In samenspraak met de heer Werner Karcher besloten we de gebruikelijke procedure te volgen: de heer Karcher richtte een verzoek tot ?kosteloze terugname? aan het Antwerpse stadsbestuur. Na positief advies was de stad Antwerpen eigenaar van het grafmonument en, zo werd ons door de administratie verteld, dan zou de concessie door iemand van vzw Grafzerkje overgenomen kunnen worden. Zo geschiedde en begin december 2006 werd Christiaan Ketele eigenaar van dit grafmonument, die in 2007 de nodige aanplantingen deed.

Charles Gustave Bunge was koopman. Hij was gehuwd met Laure Fallenstein (5 - 8 - 1820 / 21 - 8 - 1899). Charles Gustave Bunge stichtte Bunge & Compagnie, een bedrijf in koloniale waren dat later voortgezet werd door Eduard Bunge (16 - 10 - 1851 / Antwerpen 18 - 11 - 1927) en het Instituut Bunge werd. Het echtpaar Bunge - Fallenstein had zes dochters.

Het grafmonument voor Charles Gustave Bunge bevindt zich op perk Z1, rij 03. De protestant Eduard Bunge ligt begraven in ongewijde grond in Hoogboom.