Jonckheer Clement


28 - 6 - 1871 / 9 - 12 – 1932
 
Het grafmonument werd door Leen Otte van vzw Grafzerkje van de klimop ontdaan en er werden keitjes in de plaats gebracht.
 
Clement Jonckheer was steenkapper. Zijn atelier maakte enorm veel werken die op deze begraafplaats te bezichtigen zijn. Clement Jonckheer was eveneens gemeenteraadslid en voorzitter van de Antwerpse Nijverheidsbond.
 
Het grafmonument voor Clement Jonckheer bevindt zich op perk Z1, Zuid, graf 22.