Permentier Adhemar

Hamme 10 - 3 - 1922 / Wilrijk 26 - 5 - 2004
 
Het grafmonument van Adhemar Permentier op perk R, rij 11 - 17 werd met verdwijnen bedreigd omdat er geen grafteken op stond. Nabestaanden wilden er zich niet over ontfermen. Op vraag van Rita Stevens, lid van vzw Grafzerkje, die vond dat dit niet kon heeft de vzw Grafzerkje een grafmonument verwezenlijkt.
 
Adhemar Permenier was leraar wiskunde aan het Koninklijk Atheneum van Antwerpen.