Cornette Arthur senior

Brugge 27 - 3 - 1852 / Antwerpen 9 - 3 – 1907
 
Ons lid Christiaan Ketele deed de nodige renovatiewerken. vzw Themis nam het monument op perk Z 1, rij B in peterschap.
Arthur Cornette senior was onderwijzer. Hij was ook journalist bij de liberale krant “De Koophandel”. Tussen 1888 en 1898 was hij liberaal provincieraadslid. Het grafmonument is een obelisk met een bronzen plaat in een ontwerp van beeldhouwer Frans Joris.