Bertels Gerard

Antwerpen 3 - 10 - 1873 / 22 - 11 – 1946

Eind juni 2002 werd het grafmonument van Bertels op perk Y van het Schoonselhof neergehaald. Er werd altijd gedacht dat dit het werk was van vandalen. De mensen van de begraafplaats plaatsten het beeld, een levensgrote mansfiguur van de hand van beeldhouwer Eward Melis, in hun depot. In mei 2005 hoorden we dat het beeld wat in de weg stond. Omdat we altijd op deze technische mensen van de begraafplaats kunnen rekenen besloten we, hoewel de concessie eerst in 2007 vervalt, het beeld terug te plaatsen. Dankzij de hulp van enkele van deze mensen die met zwaar materiaal ter plaatse kwamen werd het beeld teruggeplaatst. Bij dit werk kwamen we tot de vaststelling dat de bevestiging doormidden gezaagd was. Dus het waren geen vandalenstreken maar wel een poging tot diefstal. Ons lid Christiaan Ketele nam het monument in peterschap.

Gerard Bertels was nijveraar. Een levensgrote mansfiguur vervaardigd door Edward Melis staat op het graf. In 1981 speelde het beeld zijn hamer kwijt.

Het grafmonument voor Bertels - De Ley bevindt zich op perk Y, rij 21.