Schoeller Walter

Antwerpen 26 - 9 - 1888 / Londen 25 - 10 – 1938
 
Ons lid Leo D’ Heu restaureerde het grafmonument op perk Y, rij 05.


Walter Schoeller was scheikundige.