Rommens Petrus

Wilmarsdonk 30 - 8 - 1806 / Antwerpen 9 - 6 – 1879
 
Het grafmonument voor Petrus Rommens op perk Y, rij 18 werd overgenomen door Pierre Fialka.


Petrus Rommens was rentenier.