Pierre Leon

Antwerpen 4 - 8 - 1872 / 28 - 6 – 1939

De grafconcessie voor de familie Pierre - Heinz werd op 7 april 2006 door Tina Fijalka overgenomen. Het grafmonument werd grondig gereinigd.

Het grafmonument voor de familie Pierre - Heinz is de laatste rustplaats van Leo Pierre, geboren te Antwerpen op 4 augustus 1872 en overleden op 28 juni 1939. Leo Pierre was arts en is de broer van beeldhouwer Arthur Pierre. Hier ligt ook zijn echtgenote Jeanne Heinz, geboren te Antwerpen op 19 februari 1883 en overleden op 8 december 1942.