Klipstein - Desaegher

Niet alleen op de begraafplaats Schoonselhof worden door leden van Grafzerkje grafconcessies overgenomen. In april 2003 werd de grafconcessie voor Klipstein - Desaegher door Johan Moeys overgenomen. Het grafmonument bevindt zich op het 130 jaar oude gedeelte van de Gentse Westerbegraafplaats. Daar de sokkel ernstige breuken vertoonde liet Johan Moeys deze vervangen en poetste het grafmonument grondig op. Johan Moeys zorgt ervoor dat het grafmonument regelmatig wordt bebloemd.
 
Het graf behoort toe aan de familie van Ferdinandus Desaegher. Hij rust hier samen met Lydia Klipstein, vijf maanden oud en nog vijf telgen van de familie Desaegher. Bovenaan prijkt de van twee verschillende vleugels voorziene zandloper, duif en vleermuis: het leven vervliegt bij dag en bij nacht, bij goed en bij kwaad. De omkeerbaarheid van de zandloper slaat natuurlijk op het nieuwe leven dat wacht.