De Schepper - Niffle

Niet alleen op de begraafplaats Schoonselhof worden door leden van Grafzerkje grafconcessies overgenomen. In april 2003 werd de grafconcessie voor De Schepper - Niffle door Johan Moeys overgenomen. Het grafmonument bevindt zich op het 130 jaar oude gedeelte van de Gentse Westerbegraafplaats. Johan Moeys zorgt ervoor dat het grafmonument regelmatig wordt bebloemd.
 
Hier liggen Richardus De Schepper (1868-1918) en zijn echtgenote Emma Niffle (1873-1917). In 1922 en 1929 werd telkenmale een doodgeboren neefje bijgezet.
 
Het grafmonument valt op door het prachtig portretmedaillon en biedt met de typische afgebroken zuil een romantische aanblik (het jong afgebroken leven). Voor het overige bestaat het uit brokstukken. De tekst is veelzeggend: " la guerre n'a épargné de leur foyer que ces quelques pierres qui leur servent de tombeau ".