Vermeulen Frans

Berlaar 27 - 6 - 1854 / Antwerpen 23 - 11 - 1925
 
Het grafmonument voor Frans Vermeulen stond al lang op mijn verlanglijstje om er iets aan te doen. Omdat er gedurende jaren niets aan onderhoud gedaan werd maakten struiken en bomen zich meester van het grafmonument. Normaal doen wij enkel iets aan grafmonumenten op vraag van nabestaanden én mits vergoeding door deze laatsten. De grafconcessie Vermeulen liep nog tot 2021 dus was een toestemming van de nabestaanden nodig om iets te mogen uitvoeren. De toelating werd op 20 augustus 2007 bekomen en ons lid Marc Coremans toog enkele dagen later reeds op pad om het grafmonument te fatsoeneren. In een latere fase zal het grafmonument verder ontdaan worden van wortels en dies meer en nog eens grondig gereinigd worden. De mensen van de begraafplaats hielpen ons door het overtollige groen, en dat was aanzienlijk, af te voeren naar de groencontainers, waarvoor onze hartelijke dank.
 
Frans Vermeulen was aannemer en voorzitter van de Verzekeringskas voor Bouwwerk, Handel en Nijverheid.
 
Het grafmonument voor Frans Vermeulen bevindt zich op perk 02 – D. Het is een Egyptiserend hoekmonument in Art Deco-stijl uit 1904 voor eigen rekening uitgevoerd. De gestileerde Egyptiserende vrouwenfiguur uit 1933 is een ontwerp van Jan Poels.