Verstraete Theodoor

Gent 5 - 1 - 1850 / Antwerpen 8 - 1 - 1907
 
Op 28 juni 2002 werd de grafconcessie voor Theodoor Verstraete heringehuldigd. De concessie van dit eregraf werd op 12 juni 2002 door de stad Antwerpen voor 50 jaar vernieuwd. Na een periode van 60 jaar, waarin dit grafmonument als vuilbak fungeerde, werd het door Willy Cornelissens grondig gereinigd en in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Leen Otte nam het peterschap over en in oktober 2015 werd het grondig gereinigd door haar.
 
Kunstschilder Theodoor Verstraete, de virtuoos van het doorleefde landschap, zet zijn eerste stappen als muzikantje door het leven. Vader en moeder Verstraete, die respectievelijk als muzikant en toneelactrice brood op de plank brengen, zijn hieraan niet vreemd. Tijdens de toneelvoorstellingen van zijn moeder Julie Verstraete - Lacquet en de daarmee gepaard gaande muzikale begeleidingen van zijn vader ontpopt de jonge Theodoor zich als een fervent karikaturist van het toneelgezelschap. Theodoor Verstraete werkte heel veel in de Kempen, vooral in Brasschaat, en schilderde eerst zwaarmoedige, grijze landschappen. Later won zijn werk aan kracht en werden zijn kleuren heviger.
 
Het grafmonument voor Theodoor Verstraete bevindt zich op perk Z1, rij A. Het werd in 1942 overgebracht van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats. Op de Kielbegraafplaats kreeg Verstraete door de stad Antwerpen een plaats naast de schrijver Hendrik Conscience toegewezen. Beeldhouwer en goede vriend Guillaume Charlier bood aan de stad Antwerpen en de nabestaanden een beeld voor het grafmonument aan. Het beeld, Verstraete voorstellend wanneer hij het schilderij "De Dodenwake" schildert, werd in eerste instantie aanvaard. Uiteindelijk zou het beeld grotendeels het zicht op het monument van Conscience belemmeren zodat het niet op de begraafplaats werd opgericht. Daarom werd geopteerd voor een laag grafmonument, opgevuld met groenblijvende planten. Op 15 april 1942 werd het grafmonument zonder planten naar de begraafplaats Schoonselhof overgebracht.