Van Mechelen Alexis

Putte 1 – 5 - 1864 / Antwerpen 16 – 3 – 1919
 

Het grafmonument voor Alexis Van Mechelen, bouwmeester van de Vlaamse opera en van de stadsfeestzaal op eilandje AB kon, na het leggen van de nodige contacten met Marleen De Wolf van Multi Development die de stadsfeestzaal gerestaureerd hadden, gerestaureerd worden Sander Peters nam deze taak op zich. Gaf aanleiding tot een herinhuldiging met schepenen van de stad Antwerpen.
 
Alexis Van Mechelen was hoofdstadsbouwmeester. Naast verschillende bouwwerken stond hij ook in voor de restauratie van het Vleeshuis en voor het ontwerp van de Leysstraat. De stadsfeestzaal in de Meir, een monument aan het Willemdok, de Koninklijke Vlaamse Opera aan de Frankrijklei, de school in de Grote Hondstraat en een prachtig huis in de Nationalestraat zijn door hem ontworpen. Met Emile Van Averbeke was Alexis van Mechelen de man achter de brandweerkazerne in de Viséstraat. Zijn grafmonument is een ontwerp van Emile Van Averbeke.