Van Geert Karel

Antwerpen 25 - 8 - 1817 / 12 - 12 - 1896
 
April 2007 werd vzw Grafzerkje er door de mensen van de administratie op gewezen dat de concessie Van Geert in verwaarlozing stond. Twee coniferen zorgden ervoor dat het grafmonument praktisch aan het zicht onttrokken was. Jacques Buermans zette het arboretum van Kalmthout aan om het grafmonument op te knappen en nam daarvoor contact op met het Arboretum omdat Karel Van Geert aan de basis lag van dit arboretum. Begin september werden de grote coniferen reeds gesnoeid en de natuursteen schoongemaakt. De vakjes voor de gesnoeide coniferen zullen in het najaar van beplanting voorzien worden.
 
Karel Van Geert volgde in 1846 zijn vader op in de boom- en bloemenkwekerij aan de Ploegstraat te Antwerpen. Hij was eveneens begaan met kunst en hielp Hendrik Conscience bij het schrijven van diens eerste novellen. In 1856 kocht hij een domein aan. Zijn kwekerij lag aan de basis van het latere arboretum van Kalmthout.
 
Het grafmonument voor Karel Van Geert bevindt zich op perk Y, rij 14. Het werd overgebracht van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats. In het graf rust ook Max Rooses, letterkundige en conservator.