Van der Taelen Ferdinand

Antwerpen 24 - 8 - 1836 / 27 - 3 - 1889
 
De vzw Themis Fraternitas vroeg aan vzw Grafzerkje om het grafmonument voor Ferdinand van der Taelen te reinigen. Marc Coremans van de vzw Grafzerkje schuurde de ijzeren omheining en het grafmonument volledig af en schilderde de ijzeren omheining.
 
Ferdinand Van der Taelen was graanhandelaar. Hij stichtte voor Julius De Geyter de Geuzenbond. In 1872 werd hij schepen van Koophandel, Scheepvaart en Financiën te Antwerpen. Van der Taelen werd ook driemaal tot provincieraadslid verkozen. Zijn voorstel aan de Antwerpse gemeenteraad om graanelevatoren in te voeren werd onder druk van een massa dokwerkers, die vreesden voor werkloosheid, verworpen. Van der Taelen besloot om in 1884 niet meer op te komen. Nadat hij door speculatie in zakelijke problemen was gekomen pleegde hij zelfmoord.
 
Het grafmonument voor Ferdinand Van der Taelen bevindt zich op perk Z1, Zuid. Het werd overgebracht van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats.