Struys Alexander

Antwerpen 24 - 1 - 1852 / Ukkel 25 - 3 - 1941
 
In mei 2006 werd het grafmonument voor Alexander Struys wat de ingang vormt tot het eilandje CD onder handen genomen door Louis Van Dijck, lid van vzw Grafzerkje.
 
De realistische schilder Alexander Struys genoot zijn opleiding onder meer bij J. Rutten aan de Academie van Dordrecht en aan de Academie van Antwerpen bij Polydore Beaufaux en Jozef Van Lerius. Tevens was hij ook aquarellist en etser. Gekend om zijn portretten en vooral van de sociaal geïnspireerde genretaferelen.
 
Alexander Struys was onder meer bevriend met Piet Verhaert, Jef Lambeaux en met Jan Van Beers, met wie hij naar Londen reisde. Struys werkte korte tijd samen met Henri-Jacques Bource. In de periode 1876 - 1882 was hij in opvolging van Karel Verlat als leraar verbonden aan de Kunstschüle van Weimar. Vestigde zich in 1883 in Mechelen en werd tot directeur aan de Academie van Mechelen aangesteld.
 
Alexander Struys schilderde aanvankelijk, onder invloed van Jan Van Beers en Henri-Jacques Bource, romantische taferelen. Na zijn verblijf in Weimar zocht hij zijn inspiratie vooral in het volksleven en werd hij de realistische schilder van de ellende en van sociale mistoestanden. Zijn oeuvre is doordrongen van droefheid en zwaarmoedigheid, gekenmerkt door de sombere tinten. Struys was ook lid van de Koninklijke Academie. Zijn werk is aanwezig in de Musea van Antwerpen, Brussel, Doornik, Gent, Mechelen, Dordrecht, Wartburg, Weimar en Philadelphia.
 
Het grafmonument voor Alexander Struys bevindt zich op het eilandje CD.