Steger Frans

Antwerpen 19 - 4 - 1835 / 24 - 3 - 1929
 
De vzw Themis Fraternitas vroeg aan vzw Grafzerkje om het grafmonument voor Frans Steger op te knappen. Het monument zag er niet uit en lag tegen de grond. Christiaan Ketelé van de vzw Grafzerkje zette het monument terug recht, voegde het op en behandelde de barsten. Marc Coremans van vzw Grafzerkje deed de “finishing touch”.
 
Frans Steger was bureeloverste bij de firma Grisar & Velghe. Hij was liberaal schepen voor Schone Kunsten. Steger deed ooit een voorstel om een burgerkeuken voor behoeftige Natiebazen op te richten. Frans Steger was eveneens beheerder van de Goedkope Woning.
 
Het grafmonument voor Frans Steger bevindt zich op het eilandje AB.