Sheid Louis

20 - 10 - 1866 / 18 - 5 - 1929
 
Na lang zoeken naar nabestaanden vernam Jacques Buermans dat het grafmonument omwille van een legaat door de stad Antwerpen werd onderhouden. Hij stelde daarom de vraag om de haag die het zicht van de prachtige omrastering belemmerde te verwijderen. In april 2005 werd door de hoveniers van de begraafplaats het nodige gedaan.
 
Na de dood van Adolf Deppe in 1887 zette zijn weduwe, samen met drie neven Henri Gerlinger, Christian en Louis Scheidt, een firma gespecialiseerd in het vervoer van spoorwegmateriaal van Antwerpen naar Marseille voort. De firma opende lijnen naar Noord Afrika, Egypte, Turkije, Griekenland en de Zwarte Zee. In 1906 werd de firmanaam gewijzigd in Armement Adolf Deppe. Op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog bestond de vloot uit 97 stoomschepen. Na de oorlog wijzigde de familie Scheidt haar naam door de "c" en de "t" te laten vallen.

Het grafmonument voor Louis Sheid bevindt zich op perk Z1, Zuid. Het bevat een mooi artistiek beeld dat door de Mechelse beeldhouwer Ernest Wijnants werd vervaardigd.