Rooses Max

Antwerpen 10 - 2 - 1839 / 15 - 7 - 1914
 
April 2007 werd vzw Grafzerkje er door de mensen van de administratie op gewezen dat de concessie Van Geert, waarin ook Max Rooses begraven ligt, in verwaarlozing stond. Twee coniferen zorgden ervoor dat het grafmonument praktisch aan het zicht onttrokken was. Jacques Buermans van vzw Grafzerkje zette het arboretum van Kalmthout aan om het grafmonument op te knappen en nam contact op met Karel Van Geert omdat die aan de basis lag van dit arboretum. Begin september werden de grote coniferen reeds gesnoeid en de natuursteen schoongemaakt. De vakjes voor de gesnoeide coniferen werden in het najaar van beplanting voorzien.
 
Max Rooses was de eerste Vlaming die in zijn eigen taal op wetenschappelijke wijze en in grote stijl de kunstgeschiedenis heeft beoefend. Zijn standaardwerk "Pieter Pauwel Rubens" is een model van boekdrukkunst. Rooses was in 1876 tevens de inrichter en de eerste conservator van het Museum Plantin-Moretus en wordt als de stichter van het Stedelijk Prentenkabinet beschouwd.
 
Het grafmonument voor Max Rooses bevindt zich op perk Y, rij 14. Rooses werd bijgezet in het familiegraf Van Geert. Het werd overgebracht van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats.