Oedenkoven Henri & Adolphe

De grafconcessie Henri Oedenkoven werd op 7 november 2006 door de Heemkundige Kring van Borgerhout met als voorzitter ons lid Geert Janssens overgenomen. Er rusten:

Henri Oedenkoven
 
Antwerpen 12 - 7 - 1823 / 18 - 6 – 1871
 
Adolphe Oedenkoven
 
Mons 19 - 10 - 1847 / Montpellier (FR) 30 - 12 – 1917
 
Henri Nauts
 
7 - 4 - 1838 / Parijs 24 - 1 – 1901
 
Henri Oedenkoven was groot-nijveraar.  Op 12 augustus 1865 werd hij tot burgemeester van Borgerhout benoemd. In 1866 bestreed hij een choleraplaag. Hiervoor werd hij geprezen voor zijn moed en zelfopoffering. Later werd Oedenkoven in de gemeenteraad niet meer zo gewaardeerd door het krachtdadig standpunt dat hij innam in verband met de ontgraving van het oud kerkhof. Bij het overlijden van Oedenkoven besloot de gemeenteraad de lijkdienst bij te wonen maar geen redevoering uit te spreken. Op de Kielbegraafplaats richtten zijn vrienden ter zijner ere een arduinen gedenksteen op, niettegenstaande de gemeente had aangeboden om Oedenkoven op de begraafplaats van Silsburg te begraven.
 
Hier ligt ook Henri Nauts (7-4-1838 / Parijs 24-1-1901), schepen van de stad Antwerpen.
 
Adolf Oedenkoven was groot-nijveraar. Hij was actief in de firma de Roubaix Oedenkoven & Compagnie, bij iedereen bekend als “den Bougie”, een kaarsenfabriek.
 
Het grafmonument bevindt zich op perk V, Oost. Het werd van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats naar het Schoonselhof overgebracht, waar later een nieuw monument werd opgericht.