Nahon Alice

Antwerpen 16 - 8 - 1896 / 21 - 5 - 1933
 
In september 2004 hebben onze leden Mathilde Goelen en Louis Van Dyck, leden van vzw Grafzerkje, het grafmonument voor Alice Nahon gereinigd en namen de taak op zich om het monument blijvend te onderhouden, te bebloemen en namen het in peterschap.
 
Alice Nahon werd op 16 augustus 1896 geboren op de Grote Markt te Antwerpen, waar op haar geboorteplaats een herdenkingsplaat is aangebracht. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werkte zij als verpleegster in het Stuivenbergziekenhuis. Tijdens de uitvoering van haar werk liep Nahon een longziekte op. Vanaf 1917 werd zij als tuberculosepatiënte opgenomen in een sanatorium in Tessenderlo. Wanneer Alice Nahon begin 1923 naar Zwitserland ging kreeg zij hoop op genezing, want daar ontdekte men dat zij aan een chronische bronchitis leed.
 
In 1920 verscheen haar eerste bundel "Vondelingskens", een jaar later gevolgd door "Op zachte Vooizekens". In 1922 werd zij bekroond met de letterkundige prijs van de Provincie Antwerpen. Beide bundels kenden een aanzienlijk succes, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Van 1927 tot 1932 woonde Alice Nahon in de kapelwoning van kasteel Cantecroy in Mortsel. In die periode werkte ze als bibliothecaresse te Mechelen. In 1928 verscheen haar bundel "Schaduw". Nahon begon er een tamelijk vrije levenswandel op na te houden. Tevens behoorde zij tot de intimi rond avant-gardistische kunstenaars.
 
Haar laatste levensjaar bracht zij door op haar appartement in de Carnotstraat te Antwerpen. Vanaf januari 1933 werd zij zwaar ziek en voorgoed bedlegerig. Op 21 mei stierf zij na een pijnlijke doodstrijd.
 
Het grafmonument voor Alice Nahon bevindt zich op het eilandje CD.