Murdoch Robert William

Gorebridge (Schotland) 13 - 4 - 1838 / Antwerpen 23 - 11 - 1912
 
De vzw Themis Fraternitas vroeg aan vzw Grafzerkje om het grafmonument voor Robert William Murdoch op te knappen. Marc Coremans en Christiaan Ketelé van de vzw Grafzerkje verwijderden de klimop die zo stilaan de overhand haalde, de boordstenen werden opgehoogd, er werd gevoegd waar nodig, het grafmonument werd grondig gereinigd en kreeg een nieuwe beplanting.
 
Onder de benaming Guthrie-Murdoch stichtten de twee Schotten Robert William Murdoch en Robert Guthrie in 1867 een werkhuis voor scheepsherstellingen. Tien jaar later volgde de Franse ingenieur Gustave Béliard. Nu is de firma gekend als Mercantile-Béliard N. V.
 
Het grafmonument voor Robert William Murdoch bevindt zich op perk Z1, Zuid.