Mielants Flor

Antwerpen 19 - 12 - 1887 / 22 - 8 - 1944
 
Het grafmonument voor Flor Mielants werd met afbraak bedreigd. Jacques Buermans zocht met succes de nabestaanden op waarna de concessie op 26 juni 2002 door de kleinzoon Marc Mielants werd overgenomen. Het grafmonument verkeerde in goede staat.
 
Bij gebrek aan interesse vanwege de nabestaanden besloot Marc Coremans op 1 oktober 2004 om het monument grondig te reinigen. Het resultaat mag gezien worden.
 
Flor Mielants was hoofdinspecteur van het stedelijk onderwijs en medestichter van Kindervreugd.
 
Zijn grafmonument bevindt zich op perk Z1, rij 11B. De beeltenis en de kinderfiguren zijn vervaardigd door beeldhouwer Remy Cornelissen. Het monument is een ontwerp van zijn schoonzoon, architect Leo Hendrickx. Aan het voeteneind een tekst van Mielants' zoon: de dichter en toneelschrijver Herwig Hensen.