Mateusen Adriaan

Poppel 9 - 7 - 1856 / 25 - 5 - 1939
 
Het grafmonument voor Adriaan Mateusen bevond zich in 2002 op een lijst van verwaarloosde monumenten. Jacques Buermans spoorde nabestaanden van Adriaan Mateusen op. Begin december 2002 renoveerden de nabestaanden het grafmonument waardoor een eind aan de verwaarlozing werd gesteld. In oktober 2005 deden de nabestaanden de nodige schilder- en opfriswerken.
 
Adriaan Mateusen was priester in Lillo.
 
Bij de sluiting van het kerkhof van Lillo in 1960 werd het grafmonument op stadskosten overgebracht naar de begraafplaats Schoonselhof. Priester Adriaan Mateusen rust nu op perk T, rij D.