Leys Henri

Antwerpen 18 - 2 - 1815 / 26 - 8 - 1869
 
Op 4 juni 2007 werd het grafmonument voor Henri Leys op het rondpunt R door ons lid Louis Van Dijck grondig gereinigd. Hij nam tevens de taak op zich om het te onderhouden.
 
Baron Henri Leys, de historie-, genre- en portretschilder genoot zijn opleiding aan de Academie van Antwerpen bij Van Brée, Gustave Wappers en zijn zwager Ferdinand De Braekeleer sr. Henri Leys was de belangrijkste vertegenwoordiger van de Antwerpse School. Verbleef ook in Parijs waar hij kennis maakte met E. Delacroix en P. Delaroche. Bezocht Nederland en Duitsland (1852 - 53) om er de kunst van de zestiende eeuwse meesters te bestuderen.
 
Aanvankelijk schilderde hij historische gebeurtenissen gesitueerd in Antwerpen tijdens de Spaanse periode, maar evolueerde naar een meer burgerlijke thematiek van landelijke feesten en marktscènes. Leys behandelde ook romantische taferelen. Ook in de muurschilderingen voor zijn woonhuis en voor de Leyszaal van het stadhuis toonde Leys zich uitzonderlijk. Rond 1839 werd zijn werk beheerster en statischer. Zijn techniek leunde aan bij deze van de Vlaamse primitieven waarbij zijn invloed zich tot ver buiten de grenzen uitstrekte.
 
Dat in 1850 Nicaise De Keyser en niet Leys Gustave Wappers opvolgde als directeur van de academie gold als een nederlaag voor de progressieve krachten. Zijn standbeeld staat aan de Louiza Marialei te Antwerpen. Het beeld heeft wel het hoofd van Leys maar voor het lichaam stond de schilder Schaeffels model. Leys was nl. een klein dik ventje en "dat paste niet in die tijd", zo vond ook beeldhouwer Ducaju die het beeld verwezenlijkte.
 
Henri Leys behaalde een gouden medaille op de Wereldtentoonstellingen van Parijs (1855) en Londen (1862), was lid van de Koninklijke Academie en werd in 1862 in de adelstand verheven. Zijn werk vindt men onder meer terug in de Musea van Antwerpen, Brugge, Brussel, Elsene, Kortrijk, Amsterdam, Chantilly, Nice, Rijsel, Londen, Montreal, Philadelphia, Stockholm en München.
 
Het eenvoudige grafmonument bevindt zich op het rond plein aan perk R. Henri Leys werd begraven op het Sint-Willebrorduskerkhof aan de Grote Steenweg te Berchem. Op 22 juli 1917 werd hij ontgraven en overgebracht naar de begraafplaats Schoonselhof. Leys werd eerst, zonder grafmonument, in het Sterrenbos begraven. In afwachting van zijn monument werd hij in december 1941 naar hier overgebracht en op het rond plein begraven. In de jaren '50 kreeg hij met deze eenvoudige gedenksteen zijn huidige grafmonument.