Gittens Frans

Antwerpen 17 - 12 - 1842 / 26 - 6 - 1911
 
De vzw Themis Fraternitas vroeg aan vzw Grafzerkje om het grafmonument voor Frans Gittens te reinigen. Hier zagen we een prachtig staaltje van samenwerking tussen onze vereniging en de diensten van de stad Antwerpen. De takken van de enorme boom die voor het eigenlijke grafmonument stond belemmerden grotendeels het zicht. Nadat een verantwoordelijke van de stad ter plaatse kwam kijken werd beslist om de boom niet te rooien maar om de takken twee kronen op te halen zodanig dat het graf Gittens en de ernaast liggende graven er niet meer door geraakt worden. Deze klus werd door de mensen van de begraafplaats Schoonselhof uitgevoerd. Tevens werd de bestaande beplanting in de mate van het mogelijke gefatsoeneerd. Waarvoor onze hartelijke dank, ook in naam van de vzw Themis Fraternitas. Christiaan Ketele en Marc Coremans van de vzw Grafzerkje namen het grafmonument onder handen, reinigden het en zorgden voor een nieuwe beplanting.

Vzw Themis nam het monument  in peterschap.
 
De vrijzinnige Frans Gittens was letterkundige en stadsbibliothecaris. Als gemeenteraadslid nam hij het initiatief voor de aanleg van de wandelterrassen aan de Schelde. Frans Gittens schreef de toneelstukken "Jane Shore" en "De Maire van Antwerpen".
 
Het grafmonument voor Frans Gittens bevindt zich op perk Z1, rij B. Het werd op stadskosten overgebracht van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats.