Eyer Maria (moederke Eyer)

Oorderen 15 - 2 - 1819 / Lillo 9 - 10 - 1924
 
Het grafmonument voor Maria Eyer bevond zich in 2002 op een lijst van verwaarloosde monumenten. Jacques Buermans spoorde nabestaanden van moederke Eyer op. Begin december 2002 renoveerden de nabestaanden het grafmonument waardoor een eind aan de verwaarlozing werd gesteld.
 
Maria Theresia Eyer-Gorsen, moederke Eyer, was de echtgenote van douanier Adriaan Eyer. Zij kregen 7 kinderen. Toen zij 100 jaar werd kwam de koning op bezoek en was er een stoet ter hare ere. Op 17 februari 1924, haar 105e verjaardag, werden grootse feesten georganiseerd. Prins Leopold is haar toen zelf komen bezoeken. Moederke Eyer ontving uit zijn handen het ereteken van Leopold II.
 
Bij die gelegenheid werden er postkaarten met een foto van haar verspreid. De naam Eijer werd daarop wel foutief geschreven. Wanneer zij overleed was zij met haar 105 jaar en zeven maanden de oudst begravene op het kerkhof van Lillo. Een standbeeld ter hare ere, een ontwerp van beeldhouwer Rik Sauter, stond voor de kerk van Lillo-Kruisweg. Het staat nu voor de kerk van Lillo-Fort. Nog steeds noemen de mensen het "het standbeeld van moederke Eyer", maar is wel degelijk gemaakt naar Lou van 't Licht, Anna Isabella Jacobs - Wijns.
 
Bij de sluiting van het kerkhof van Lillo in 1960 werd het grafmonument op stadskosten overgebracht naar de begraafplaats Schoonselhof. Moederke Eyer rust nu op perk T, rij D.