Engels Alfons

Borgerhout 30 - 8 - 1858 / Antwerpen 7 - 3 - 1933
 
In het kader van een volledige restauratie van het eilandje AB heeft Christiaan Ketele van de vzw Grafzerkje zich in 2008 ingezet om het grafmonument in zijn oorspronkelijke toestand te stellen. Hij voegde het op en behandelde de barsten.
 
Alfons Engels was van 22 juli 1927 tot aan zijn dood socialistisch gemeenteraadslid van de stad Antwerpen. Hij was tussen 1921 en 1933 eveneens provincieraadslid. Tussen 1914 en 1931 was hij voorzitter van de fanfare "De Vredekring". Alfons Engels was één van de stichters van de Solidairen, een vrijdenkersbond.
 
Het grafmonument voor Alfons Engels bevindt zich op het eilandje AB. In 1982 werd de bronzen buste ontvreemd.