De Winter Frans

Antwerpen 23 - 2 - 1859 / 31 - 3 - 1922
 
In het kader van een volledige restauratie van het eilandje AB heeft Christiaan Ketele van de vzw Grafzerkje zich in 2008 ingezet om het grafmonument in zijn oorspronkelijke toestand te stellen. De stad Antwerpen zorgde voor de nodige beplanting.
 
Frans De Winter was ingenieur bij Bruggen & Wegen. Hij was hoofdingenieur bij de stad Antwerpen. Frans de Winter was eveneens professor aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten en directeur bij de maritieme diensten.
 
Het grafmonument voor Frans De Winter bevindt zich op het eilandje AB.