Coremans Edward

Antwerpen 1 - 2 - 1835 / 2 - 11 - 1910
 
Onze lid Marc Coremans nam het monument voor Edward Coremans over perk U in peterschap.
 
Edward Coremans was de man van de taalwetten. In het parlement hield hij in 1888 als eerste een redevoering in het Nederlands. Op zijn voorstel werd in 1866 het Nederlands de officiële taal der stad Antwerpen. Coremans maakte gedurende 42 jaar deel uit van de Meetingpartij, waar hij op een slinkse manier werd uitgesloten. Zijn zes parlementaire collega's lieten weten niet met Coremans op één lijst te willen staan.
 
Zijn vrienden lieten in 1920 een grafmonument maken in bas-reliëf naar een fabel van La Fontaine "De leeuw die op zijn sterfbed belaagd wordt door de andere dieren die hem anders uit de weg gaan. Vlak voor de leeuw de eeuwigheid ingaat krijgt hij de ezelsstamp". Op het grafmonument heeft de leeuw de gelaatstrekken van Coremans en de andere dieren die van zijn tegenstrevers. Het monument mocht niet opgericht worden. Men schreef: “Het monument hoort niet thuis op een dodenakker waar ingetogenheid regel moet zijn. De kop van het wezen vertoont een satirische uitdrukking, zonder kunstwaarde”. De architect van het monument was Frits de Mont, zoon van Pol de Mont. Het grafmonument staat in de tuin van een privéwoning op het Antwerpse Zuid.
 
Het huidige grafmonument dat werd opgericht in 1925 is zeer eenvoudig. Na 1936 werd Edward Coremans met zijn grafmonument naar het Schoonselhof overgebracht, waar het te bezichtigen is tegenover perk U.