Van Poyer Henri

Mortsel 19 - 9 - 1868 / Antwerpen 25 - 3 - 1939
 
Op 7 mei 2004 werd de grafconcessie voor Van Poyer - Verbeeck door Marc Coremans overgenomen. Het grafmonument was sterk verwaarloosd. Door enkele leden van Grafzerkje werd met het nodige metsel- en voegwerk er voor gezorgd dat het grafmonument zijn vroegere luister terugkreeg.
 
Henri Van Poyer was vleeshouwer. Ursula Verbeeck was landbouwster.
 
Het grafmonument voor Van Poyer - Verbeeck bevindt zich op perk Y, rij 17.