Van Kuyck Walter

Antwerpen 30 - 7 - 1876 /17 - 3 – 1934
 
In het kader van de volledige restauratie van de eilandjes AB en CD heeft ons lid Christiaan Ketele zich ingezet om ook het grafmonument voor Walter Van Kuyck op te kuisen. De bomen rondom het grafmonument werden verwijderd.
 Ingenieur en bouwmeester Walter Van Kuyck was de zoon van de Antwerpse Schepen voor Cultuur en kunstschilder Frans Van Kuyck. Het hoekhuis aan de Leysstraat en de Jesusstraat, de Koninklijke Stapelhuizen en de Koloniale Hogeschool zijn door hem ontworpen. Van 1921 tot 1934 was Walter Van Kuyck directeur van de Nijverheidsschool.
 
Het grafmonument voor Walter Van Kuyck bevindt zich op het eilandje CD.