Pierre Arthur

Antwerpen 30 - 7 - 1866 / 2 - 9 - 1938
 
De concessie van het grafmonument voor Arthur Pierre werd op 23 december 2004 door Willy Cornelissens overgenomen. Het eenvoudig grafmonument kreeg een lichte opkuisbeurt. Leen Otte nam het peterschap over en in oktober 2015 werd het grondig gereinigd door haar.

 Beeldhouwer Arthur Pierre is met zijn funerair beeldhouwwerk op de begraafplaats Schoonselhof rijkelijk vertegenwoordigd. Hij studeerde schilderkunst en beeldhouwkunst aan de Academies van Dendermonde en Antwerpen. Arthur Pierre kreeg er onder meer les van Edward Dujardin en Jozef Geefs. In navolging van zijn goede vriend Evert Larock was Pierre ook lid van de kunstkring "Als ik kan". Naast de pleureuse voor het grafmonument vervaardigde Pierre ook de buste van Evert Larock.
 
Belangrijkste werk in Antwerpen: een bronzen plaat in hoogreliëf, een bedevaarder op trektocht voorstellend, bevindt zich in het Sint-Julianusgasthuis aan de Hoogstraat, de kariatiden op de boerentoren aan de Meir (voorstellende Handel, Kunst, Wetenschappen, Landbouw, Voorspoed, Techniek, Architectuur en Scheepvaart), de bronzen adelaar van de voormalige verzekeringsmaatschappij "Eagle Star" aan de Huidevettersstraat alsook de panelen in de inkomhal van hetzelfde gebouw en de beelden "Scheikunde" en "Scheepsbouw" op de binnenkoer van de Technische Hogeschool aan de Antwerpse Paardenmarkt. Op de begraafplaats van Berchem zijn een, intussen verdwenen, Christusfiguur en de gesluierde wachters aan de ingang van de grafkapel voor de familie Coetermans door Arthur Pierre vervaardigd.
 
Op de begraafplaats Schoonselhof is veelvuldig werk van Arthur Pierre te bewonderen. De belangrijkste: het portretmedaillon op het mausoleum voor Edward Pecher, het grafmonument Frans Lux-Fierens (toegeschreven aan), het grafmonument Hermanus Pierre-Pellens, het grafmonument voor Peter Benoit, de buste van Adolf Dumont, het medaillon van Julie Verstraete-Lacquet, de pleureuse op het grafmonument voor Evert Larock, de gesluierde naakte vrouw op het ossuarium van de begraafplaats en de beeldengroep op het grafmonument voor Louis Dousselaere.
 
Zijn eenvoudig grafmonument bevindt zich op perk Y, West.