Meerbergen Karel

Antwerpen 8 - 11 - 1863 /1 - 5 – 1938
 
In het kader van de volledige restauratie van de eilandjes AB en CD heeft ons lid Christiaan Ketele zich in 2008 ingezet om ook het grafmonument voor Karel Meerbergen op te kuisen.

 Karel Meerbergen was gemeenteraadslid. Hij stichtte in 1882 de turnkring L' Anversoise. Meerbergen was handelaar en gespecialiseerd in de belangen van de Antwerpse haven. Tussen 1912 en 1921 en tussen 1925 en 1929 zetelde deze liberaal in de Antwerpse provincieraad. Tussen 1927 en 1938 was Karel Meerbergen tevens gemeenteraadslid.
 
Het grafmonument voor Karel Meerbergen bevindt zich op het eilandje CD. Een aantal ontbrekende letters dienen nog opnieuw aangebracht te worden.