Mahlman Christ

Amsterdam 7 - 11 - 1874 /Antwerpen 10 - 10 – 1935
 
In het kader van de volledige restauratie van de eilandjes AB en CD heeft ons lid Christiaan Ketele zich in 2008 ingezet om ook het grafmonument voor Christ Mahlman op te kuisen.

Christ Mahlman kwam in 1896 als diamantbewerker naar Antwerpen. Hij werkte zich in 1907 op tot voorzitter van de Belgische Werkliedenpartij. Mahlman hield zich reeds lang bezig met het organiseren van zeelieden. In 1911 werd Mahlman secretaris van de Zeemansbond tot hij in 1913 secretaris werd van de Belgische Transportarbeidersbond. In 1932 verwierf Christ Mahlman de Belgische nationaliteit en werd hij voor de Antwerpse gemeenteraad verkozen.
 
Het grafmonument voor Christ Mahlman bevindt zich op het eilandje CD. Het bas-reliëf is een ontwerp van Albert Poels.