De Jonge Jules

Het grafmonument De Jonge werd door vrijwilligers van “Loods 13” gerestaureerd dankzij de gulle giften van de mensen die, tijdens de Gentse feestenrondleidingen van onze ondervoorzitster An Hernalsteen, royaal in haar Tupperwarepot gestoken werden. Weer een reden om een “dreupelke” te drinken.