Corne Julien

1884 / 10 – 5 - 1969)
 
Het grafmonument Corne werd door vrijwilligers Christiaan Ketele, Vera Engelen en Jef Braekman van vzw Grafzerkje gerestaureerd dankzij de gulle giften van de mensen die, tijdens de Gentse feestenrondleidingen van onze ondervoorzitster An Hernalsteen, royaal in haar Tupperwarepot gestoken werden.
 
Julien Corne was apotheker. Hier ligt ook Coolen Zulma (Cachtem 5/3/1893 – Gent 22/10/1937) en Coen Clara (1916 - 6/3/1993). De kelder werd in 1939 aangekocht voor 7.000 BEF.