Demeyere - Dervaes

Demeyere - Dervaes
 
Niet alleen op de begraafplaats Schoonselhof worden door leden van Grafzerkje grafconcessies overgenomen. Bij collegebeslissing van 16 december 2004 werd de grafconcessie voor Demeyere - Dervaes door Marc Coremans overgenomen. Het grafmonument bevindt zich op de hoofddreef links van het 130 jaar oude gedeelte van de Gentse Westerbegraafplaats.
 
Het eenvoudige grafmonument, opgericht door steenhouwerbedrijf Cornelis Frères te Gent, bevindt zich in goede staat. In de grafkelder met 4 plaatsen rusten 3 personen. Mathildis Philomena Blondez werd geboren te Stavele op 14 november 1853 en overleed te Gent op 16 september 1942. Zij was de weduwe van Leopoldus Demeyere en moeder van Achilles Demeyere. Achilles Romanus Demeyere was bestuurder en werd geboren te Gent op 10 augustus 1889. Hij overleed te Gent op 31 januari 1954.
 
Bij collegebeslissing van 29 november 1954 werd de concessie Demeyere - Dervaes gegund. Eind 1954 werd zijn lichaam en dat van zijn moeder door toedoen van zijn echtgenote ontgraven uit een andere concessie op de Westerbegraafplaats en herbegraven in de huidige concessie. Zijn echtgenote Germana Dervaes werd geboren te Gent op 10 september 1892 en overleed er op 25 juni 1957.