Van den Oever Karel

Karel Van den Oever
19-11-1879 / 6-10-1926
 
Ons lid Louis Van Dyck kon de verwaarloosde toestand waarin zich het grafmonument voor Karel van den Oever bevond niet meer aanzien. Het knapte het grafmonument op.
 
Karel Van den Oever was dichter en schrijver. Hij begon zijn literaire loopbaan in de Antwerpse anarchistische groep “De Alvoorder”, waarvan onder meer Willem Elsschot, Lode Baekelmans, Ary Delen, Leo Van Riel en Leo J. Kryn deel uitmaakten.
 
Na een ernstige ziekte bekeerde hij zich tot een strijdbaar katholicisme dat zijn verdere leven en werk zal blijven beheersen. Ook in zijn proza manifesteerde zijn religieuze geobsedeerdheid zich met thema's als “God”, “dood” en “zonde”. Karel Van den Oever was ook een vinnig criticus.
 
Het grafmonument voor Karel Van den Oever bevindt zich op perk 27 - S.