Durlet Frans

Frans Durlet
Antwerpen 1856 / Rupelmonde 1931
 
De kleindochter van de heer Frans Durlet, mevrouw Andrea Durlet dochter van Emmanuel Durlet die op het kunstenaarsereperk van Schoonselhof ligt, wees onze vereniging op het feit dat een “akte van verwaarlozing” op het grafmonument voor haar grootvader stond en deed een beroep op onze vzw om een eind aan de verwaarlozing te stellen. De onvolprezen William vervulde deze taak voortreffelijk. Nadat mevrouw Durlet de kiezel, die grotendeels “verdwenen” was, verwijderd had werden de boordstenen rechtgezet en opgehoogd waar nodig. Nadien werden de stukken opgevoegd en na het leggen van een onderlaag werd nieuwe kiezel aangebracht. Mevrouw Durlet zorgde ook nog voor een summiere reiniging van het monument zodat de vermeldingen iets duidelijker leesbaar zijn. Andrea Durlet is nu ook steunend lid van vzw Grafzerkje.
 
 Frans Durlet was architect en promotor van de neogotische kunst in onze gewesten. Hij ontwierp onder meer het koorgestoelte van de O.L. Vrouwkathedraal van Antwerpen. Tevens was hij gespecialiseerd in het bouwen van mooie herenhuizen in Antwerpen en van het eerste atheneum van Deurne.
 
Het grafmonument voor Frans Durlet en Jeanne Steveniers (Antwerpen 4-1-1826 / 19-11-1900), echtgenote van architect Frans Durlet senior, bevindt zich op perk 21-H.