Peterschappen

Onder de rubriek “restauraties” staan een groot deel “overnames”. Overnames werden gedaan door leden van onze vzw Grafzerkje vooraleer er sprake was van peterschap of bruikleen. Na de bescherming van grote delen van de begraafplaats Schoonselhof opteerde de stad Antwerpen voor “peterschap” of “bruikleen”. Peterschap is een contract dat iemand afsluit met de stad om een grafmonument te onderhouden “als een goed huisvader”. Peterschap is gratis. De peter (of de meter) heeft enkel onderhoudsplicht. Bruikleen is de mogelijkheid om zelf in een verlopen grafconcessie begraven te worden. Daar zijn kosten aan verbonden afhankelijk van de grootte van het grafmonument en afhankelijk of de nieuwe bewoner in de stad Antwerpen woonachtig is of elders. Een aantal grafmonumenten, voornamelijk die van belangrijke personen, komen enkel in aanmerking voor peterschap. Interessant om weten is dat een kandidaat een grafmonument in peterschap kan nemen, in afwachting van bruikleen. De kosten gaan dan enkel in wanneer het bruikleen in voege treed maar “peterschap met de mogelijkheid tot bruikleen” dient bij aanvang van het peterschap specifiek vermeldt te worden.

Schoonselhof Antwerpen


Begraafplaats Berchem


Begraafplaats Wilrijk-Steytelinck


Begraafplaats Silsburg


Westerbegraafplaats Gent


Campo Santo (Gent)


Gentbrugge


Brugge (Assebroek)