Nieuwsbrief Nr. 94 - juli 2016

Brookland … en een funerair paraplu


Tijdens een recent bezoek aan zuid-oosten van Engeland bezochten  we in het graafschap Kent in het dorpje Brookland de Sint-Augustinuskerk en kerkhof. Een merkwaardig kerkje, met een  klokkentoren die  niet in de kerk werd opgericht, maar ernaast. Het vroeg 13de-eeuwse gebouw vertoont bakstenen sporen van een eerdere Normandische kerk

Brookland ligt immers in het gebied Romney Marsh, dat in de Romeinse tijd nog overspoeld werd door de zee. Door verlaging van de zeespiegel en door menselijke inspanningen werd het hele gebied herwonnen op de zee, maar het was in de middeleeuwen natuurlijk nog wel behoorlijk moerassig. In de 13de/14de eeuw werd in Brookland deze kerk gebouwd, maar de onstabiele ondergrond bood heel wat problemen. Daarom werd besloten de klokken in een kooi in een losstaande, achtkantige, spits toelopende houten klokkentoren naast de kerk te hangen.

Wie de kerk binnentreedt, ziet vooral rechts dat de pilaren vervaarlijk scheefgezakt zijn, en de hobbelige vloer is eveneens een getuige van de zwakke ondergrond. Een wat vreemde, Normandische doopvont en een vrij recent ontdekte muurschildering die de moord op Thomas Becket voorstelt, zijn de belangrijkste bezienswaardigheden. Het kerkje heeft trouwens ook een bijzondere ingang, met deuren die eruitzien als de toegang tot een paardenstal...

Maar niet alleen deze merkwaardigheden troffen onze aandacht. Een opvallende zwarte houten rechtstaande kist bleek een funerair relict te zijn!. Op de binnenkant van dit eigenaardige meubel hing  een etiket aan met volgende tekst:

An 15th cenury HUDD or grave shelter. Used by de parson for burrials before the invention of the umbrella to shelter his wig from thr Marsh rain

A hudd blijkt dit ‘meubel’ te zijn. Een beschermende rechtopstaande houten kist die tijdens de begrafenissen aan het graf werd geplaatst opdat de parson, de persona ecclesiae volgens de anglicaanse ritus de begrafenis leidde.

Opdat zijn dure pruik niet zou doorweekt worden door de frekwente regen, stapte hij in zijn hud . Volgens de tekst was het gebruik van een regenscherm nog niet uitgevonden...

Hud of grave shelter. Volgens info via internet blijkt een grave shelter een ander begrip te zijn: een overkoepelend bouwwerk boven bestaande graven...

 

 

Stefan Crick

tekst+foto’s